Arm

Ofte kan det være svært at finde en enkel forklaring på dine smerter i armene. Hos nogle starter problemerne på grund af ubalancer mellem forskellige muskelgrupper. Hos andre skyldes smerterne overbelastning eller gigt. De nyeste retningslinjer anbefaler, at alle patienter smertedæmpes og tilbydes optræning inden yderligere udredning/behandling, da det viser sig, at hovedparten kommer sig udmærket ved denne kombination, uanset hvad der så måtte være årsagen til smerterne.

 

Basistræning

Arm 1

 

Hvis du har kraftige armsmerter og stærkt begrænset bevægelighed, har du brug for at lære noget om aflastningsstillinger og hvilke øvelser, du kan og bør lave. Træning i denne fase er vigtig, dels fordi det smertefulde område har godt af at blive bevæget og brugt og dels for at forebygge nogle af de følgevirkninger, der kommer ved at være inaktiv over længere tid. Træningen på dette hold foregår i et roligt tempo. Der er plads til dine hensyn, og vi træner uden at forværre smerterne.

Træningstider: Ring 43542161

 

Forudsætningstræning

Arm 2

 

Hvis du har moderate armsmerter og måske begrænset bevægelighed, er det vigtigt, at du kommer i gang med at træne egentlig styrke- og udholdenhedstræning. Som regel vil det også være hensigtsmæssigt at lave øvelser, der både forbedrer bevægeligheden, stabiliteten og koordinationen i skulderen. Træningen på dette hold giver bedst udbytte, hvis intensiteten er relativ høj, men fysioterapeuten sikrer naturligvis, at der tages hensyn til dig.

Træningstider: Ring 43542161

 

Funktionel træning

Arm 3

 

Når du har lette til moderate armsmerter og/eller let begrænset bevægelighed, er det vigtigt, at din træning bliver mere funktionel. Det betyder, at du skal til at lave mere komplekse armøvelser, hvor der stilles større krav til koordination med arme og ben. Øvelserne skal ruste dig til en hverdag med job og fritidsinteresser og skal på sigt virke forebyggende på nye armsmerter. Træningen på dette hold foregår ved høj intensitet og stiller store krav til deltagernes motivation. Smertegrænsen udfordres jævnligt, men dine grænser respekteres naturligvis. På dette hold træner du sammen med personer med nakkeproblemer.

Træningstider: Ring 43542161