Ryg

85 % af alle personer med rygbesvær kan trods scanninger og undersøgelser ikke få en specifik forklaring på deres smerter. Dette kan skyldes, at smerten er en kompleks tilstand, der er afhængig af meget andet end eksempelvis slidgigt eller prolaps i ryggen. Uanset årsagen til smerterne er der blandt fagfolk bred enighed om, at du kan have stor gavn af tilpasset træning. Træning virker smertehæmmende, funktionsfremmende og kan på sigt virke forebyggende på dine ryggener.

 

Basistræning

Ryg 1

 

Hvis du har kraftige rygsmerter, måske endda med udstråling til ben, har du brug for at lære noget om aflastningsstillinger og hvilke øvelser, du faktisk kan og bør lave. Træning i denne fase er vigtig, dels fordi det smertefulde område har godt af at blive bevæget og brugt, og dels for at forbygge nogle af de følgevirkninger, der kommer ved at være inaktiv over længere tid. Træningen på dette hold foregår i et roligt tempo. Der er plads til dine hensyn, og vi træner uden at forværre smerterne.

Træningstider: onsdag kl. 13 – 14

 

Forudsætningstræning

Ryg 2

 

Hvis du har moderate rygsmerter og måske lidt udstråling til baller og baglår, er det vigtigt, at du kommer i gang med at træne egentlig styrke og udholdenhedstræning. Som regel vil det også være hensigtsmæssigt at lave øvelser, der forbedrer bevægeligheden i visse dele af ryggen, men samtidig forbedrer stabiliteten i andre dele af ryggen. Træningen på dette hold giver bedst udbytte, hvis intensiteten er relativ høj, men fysioterapeuten sikrer naturligvis, at der stadig tages hensyn til dig.

Træningstider : mandag kl. 17 – 18 og onsdag 16 – 17

 

FUNKTIONEL træning

Ryg 3

 

Når du har lette til moderate lændegener er det vigtigt, at din træning bliver mere funktionel. Det betyder, at du skal til at lave mere komplekse rygøvelser, hvor der stilles større krav til koordination med arme og ben. Øvelserne skal ruste dig til en hverdag med job og fritidsinteresser og skal på sigt virke forebyggende på nye ryggener. Træningen på dette hold foregår ved høj intensitet og stiller store krav til deltagernes motivation. Smertegrænsen overskrides jævnligt, men dine grænser respekteres naturligvis. På dette hold træner du også sammen med personer med benproblemer.

Træningstider: tirsdag kl. 16 – 17 og torsdag 17 – 18